Wysyłamy kolejne pismo do RZGW Gdańsk

W piśmie podsumowujemy nasze dotychczasowe oczekiwania względem Wód Polskich z siedzibą w Gdańsku odnośnie eksploatacji pochylni w drodze wodnej między Pojezierzem Iławskim a Zalewem Wiślanym. Oczekiwania środowiska żeglarskiego i motorowodnego …

Ostatni rejs

Dzisiaj odpłynął od nas w swój ostatni rejs Andrzej Colonel Remiszewski, nasz Mentor, Kolega, Przyjaciel – Żeglarz i Prezes SAJ. Cześć Jego Pamięci!

Odpowiedź gminy Braniewo

Nasze wystąpienie jest pokłosiem spotkania konsultacyjnego zorganizowanego przez Urząd Morski z Gdyni w dn. 9go listopada 2021 r. o godz. 11.00 w Żuławskim Parku Historycznym, w sprawie projektu planu zagospodarowania …

Wystąpienie do Głównego Urzędu Miar

Wystąpiliśmy do Głównego Urzędu Miar w sprawie homologacji urządzeń do pomiaru prędkości na wodzie, ponieważ naszym zamierzeniem jest próba pomocy w opanowania bezprawia na wodach śródlądowych, szczególnie tych z jasno …