Sprawa „uwolnienia zawodów” etap sejmowy

SAJ kontynuuje podjęte wiosną 2012 roku zabiegi o „uwolnienie” wykonywania funkcji instruktorskich w żeglarstwie, co ma szczególne znaczenie wobec wciąż utrzymywanego obowiązku odbycia szkolenia przed dopuszczeniem do egzaminu na patent. …

Posiedzenie Rady Armatorskiej

24 listopada 2012 odbyło się posiedzenie Rady Armatorskiej. Poniżej omówienie spraw podjętych na zebraniu. W sprawach bieżących omówiono załatwione sprawy rejestracyjne w KRS, stan konta SAJ, bieżącą korespondencję; przyjęto nowego …