Wstępny projekt rozporządzenia o patentach

Minister Sportu i Turystyki powinien do połowy października wydać rozporządzenie w sprawie uprawiania turystyki wodnej. Dotychczasowe propozycje budzą przerażenie. Do wydania rozporządzenia obliguje ministra ust. 15 w art. 37a ustawy …