Posiedzenie Rady Armatorskiej

24 marca odbyło się posiedzenie Rady Armatorskiej. Dokonano nowego ukonstytuowania Rady. Dokonano przyjęcia do SAJ nowych członków. Rada dokooptowała do swego składu Jana Walocha. Przyjęto z dniem 10kwietnia rezygnację Tadeusza …

Linie energetyczne na Szkarpawie

Hucznie ogłoszono sukces otwarcia dla żeglarstwa „Pętli Żuławskiej”. Ale nie wszystko jest idealnie. SAJ wystąpił do Marszałka Województwa Pomorskiego (żeglarz!) w sprawie kluczowej dla bezpieczeństwa żeglowania. Bezpieczeństwu żeglugi jachtów żaglowych …