Odpowiedź gminy Braniewo

Nasze wystąpienie jest pokłosiem spotkania konsultacyjnego zorganizowanego przez Urząd Morski z Gdyni w dn. 9go listopada 2021 r. o godz. 11.00 w Żuławskim Parku Historycznym, w sprawie projektu planu zagospodarowania …