Nowość na stronie: użyteczne informacje

SAJ uczestniczy w pracach Baltic Sea Crusing Network (BSCN). BSCN zrzesza organizacje żeglarskie Morza Bałtyckiego oraz Norwegii i Wielkiej Brytanii Jednym z efektów działań BSCN są opracowania, które w zwięzłej, …