Wystąpienie do Głównego Urzędu Miar

Wystąpiliśmy do Głównego Urzędu Miar w sprawie homologacji urządzeń do pomiaru prędkości na wodzie, ponieważ naszym zamierzeniem jest próba pomocy w opanowania bezprawia na wodach śródlądowych, szczególnie tych z jasno …