Odbyło się Walne Zebranie Członków SAJ

W sobotę 9 marca w Gdańsku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze członków SAJ. Udzielono absolutorium Radzie Armatorskiej, wybrano władze Stowarzyszenia na nową kadencję. Wręczono także Nagrodę Honorową Tomaszowi Konnakowi. Zgromadzeni …

Nagrody dla członków SAJ

Początek marca jest tradycyjnym terminem wręczania większości nagród żeglarskich. W tym roku istny ich deszcz spadł na członków SAJ. Zaczynając chronologicznie: 1. 1 marca Srebrny Sekstans i I nagrodę „Rejs …