Wolność żeglugi między Łebą, a Rowami

Dość „po cichu” włączono przybrzeżny pas Bałtyku w granice Słowińskiego Parku Narodowego co owocuje zakazem żeglugi w pasie o szerokości 2 Mm pomiędzy Łebą, a Rowami. Od sezonu nawigacyjnego 2015 …

NAGRODA HONOROWA SAJ NA STAŁE

Wobec pozytywnych komentarzy po przyznaniu Nagrody Iwonie i Markowi Tarczyńskim (wręczenie nastąpiło na Walnym Zebraniu w marcu) Rada Armatorska postanowiła wprowadzić ją na stałe do tradycji Stowarzyszenia. W tym celu uchwalono …

Start Bartka Czarcińskiego

W świąteczne popołudnie 4 czerwca w Górkach Zachodnich rozpoczął swój rejs dookoła świata Bartek Czarciński (członek SAJ). Zamierza na 8-metrowym, własnoręcznie zbudowanym w Kaliszu jachcie „Perła” opłynąć świat samotnie, non-stop, …