Minister Transportu do SAJ, a SAJ do Ministra

W grudniu ubiegłego roku Rada Armatorska zadała Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pytania dotyczące niespodziewanej nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie morskim. Sprawa ma ciąg dalszy. Wystąpienie RA SAJ było zamieszczone …

Zebranie Rady Armatorskiej 16 lutego 2013

16 lutego 2013 roku, bezpośrednio po zakończeniu Walnego Zgromadzenia, odbyło się pierwsze w kadencji posiedzenie Rady Armatorskiej z udziałem Honorowego Prezesa Jerzego Kulińskiego. W punkcie pierwszym Rada ukonstytuowała się następująco: …

Walne już w sobotę!

Przypominamy, że w sobotę 16 lutego o godzinie 12.00 w siedzibie Jachtklubu „Neptun” w Górkach Zachodnich, ul. Przełom 10 rozpoczyna się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze SAJ. Projekt porządku obrad …