Zebranie Rady Armatorskiej 16 lutego 2013

16 lutego 2013 roku, bezpośrednio po zakończeniu Walnego Zgromadzenia, odbyło się pierwsze w kadencji posiedzenie Rady Armatorskiej z udziałem Honorowego Prezesa Jerzego Kulińskiego.

W punkcie pierwszym Rada ukonstytuowała się następująco:

  • Andrzej Remiszewski – Prezes,
  • Włodzimierz Ring – Wiceprezes,
  • Jan Waloch – Skarbnik,
  • Edward Zając – członek,
  • Jerzy Makieła – członek,
  • Eugeniusz Ziółkowski – członek,
  • Jaromir Rowiński – członek.


W punkcie drugim przyjęto do SAJ nowego członka.

W punkcie trzecim omówiono najpilniejsze sprawy dotyczące wewnętrznej organizacji pracy Rady.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *