Rejestracja jachtów – ciąg dalszy

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ponownie poddało konsultacjom projekty rozporządzeń wykonawczych do ustawy o rejestracji jachtów.Aktualny tekst ustawy znajduje się tutaj. Niestety uwagi SAJ sprzed roku w dużej mierze …