Tomasz Bonarowski nie żyje

Zmarł Tomasz Bonarowski, członek Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych, armator flotylli jachtów zatokowych SeaVenti, autor małego przewodnika żeglarskiego po portach i przystaniach Zatoki Puckiej i aplikacji nawigacyjnej – mapy Zatoki. Na forach …

Rada Armatorska zwraca się do członków SAJ

Drogie Koleżanki i Koledzy Jednym z warunków funkcjonowania SAJ jest posiadanie środków finansowych na to działanie. Członkowie Rady wykonują swoje czynności nieodpłatnie, często dokładając się z własnych budżetów domowych. Są …

Nadal egzekwujemy zaległości od urzędów

Przed poprzednim sezonem upomnieliśmy się o oświetlenie pław nawigacyjnych na Wiśle Śmiałej. Odpowiedzi nie było.Jednak część pław otrzymała oświetlenie. Niestety nie wszystkie.Postanowiliśmy się upomnieć o poprawkę. Poniżej pismo do pobrania.

Krok do tyłu?- Nie pozwolimy!

Otrzymaliśmy do konsultacji projekt rozporządzenia o tasiemcowej nazwie: Rozporządzenie MIiR w sprawie inspekcji jachtów morskich, instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego i wzoru karty bezpieczeństwa jachtu morskiego. Dokonaliśmy krytycznej oceny. Pozytywem projektu …

Prawo musi być sensowne

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju produkuje wciąż nowe akty prawne lub też zmienia istniejące. Niestety te zmiany nie działają na korzyść żeglarzy, ani nie porządkują stanu prawnego. Rada Armatorska rozprawia się …