Zamknięcie Zatoki Puckiej nie grozi?

Sprawozdanie z konsultacji społecznych odbytych 19 grudnia 2013 r. w Urzędzie Morskim w Gdyni Motto: Ochrona przyrody prowadzona w ramach europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 poprzez realizację zadań ochronnych oraz …

Zatoka Pucka zamknięta dla żeglarzy (8)

Jak wiadomo, Urząd Morski w Gdyni zaprosił wszystkich zainteresowanych na debatę poświęconą projektom planów ochrony obszarów NATURA 2000. REprezentacja SAJ będzie tam obecna, a tymczasem Rada Armatorska, po dyskusji i …

Potrzebna pomoc – zaginął polski żeglarz

W Grecji zaginął Zdzisław Zieliński, samotny żeglarz pływający na katamaranie „Kabrio”. Prosimy o pomoc! ZAGINĄŁ POLSKI ŻEGLARZ ZDZISŁAW ADAM ZIELIŃSKI Na prośbę Pani Krystyny Berneckiej SAJ podejmuje pomoc w poszukiwaniu …

Zatoka Pucka zamknięta dla żeglarzy (7)

Urząd Morski w Gdyni prezentuje na swojej stronie stanowisko przed rozmowami. Rodzi sie pytanie, czy nie jest to zasłona dymna, by potem ustąpić przed :ekologami”. Oto link do tego stanowiska. A poniżej …

Zatoka Pucka zamknięta dla żeglarzy (5)

Wracamy do uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego. Zdaniem Rady Armatorskiej została ona podjęta bezprawnie. Pytamy więc Przewodniczącego Sejmiku w jaki sposób i w jakim terminie Sejmik Województwa Pomorskiego usunie rażące naruszenie …

Zatoka Pucka zamknięta dla żeglarzy (4)

Pod presją wielu środowisk i osób Urząd Morski w Gdyni organizuje spotkanie konsultacyjne 19 grudnia br. Oto istotny fragment zaproszenia: „W ramach prac nad projektami planów ochrony obszarów Natura 2000 …

Zatoka Pucka zamknięta dla żeglarzy? (3)

Sprawa zatacza coraz szersze kręgi. Pojawiają się informacje w mediach, a na Fecebooku rośnie grupa protestujących. Można także podpisać petycję w Internecie. Oto kilka linków: Media powiatowe Dziś już 4900 …

W Helu po staremu?

Kapitanat Portu w Helu obszernie i uprzejmie odpowiedział na kolejne pytania SAJ. Pisaliśmy o naszej korespondencji tutaj. Kapitanat uzasadnia potrzebę pozyskiwania dodatkowych informacji w sytuacjach nietypowych. Trudno zaprzeczyć mu racji, jednak …

Wnioskujemy o konsekwencję w liberalizacji

Rada Armatorska Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych zwraca się do obu ministerstw z wnioskiem o niezwłoczną nowelizację Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 …