Zmiana w składzie Rady Armatorskiej

Rada Armatorska informuje, że z dniem 28 grudnia 2020 rezygnację z pracy w jej składzie złożył z powodów osobistych Kolega Eugeniusz Ziółkowski. Dziękujemy Eugeniuszowi za wieloletnią pracę dla Stowarzyszenia, a …

Żegnamy naszych Kolegów

Rada Armatorska z głębokim smutkiem informuje, że w grudniu odeszło od nas dwóch przyjaciół: Wacław FudalewskiJerzy Różański Cześć ich pamięci!