Posiedzenie Rady Armatorskiej

24 marca odbyło się posiedzenie Rady Armatorskiej. Dokonano nowego ukonstytuowania Rady. Dokonano przyjęcia do SAJ nowych członków. Rada dokooptowała do swego składu Jana Walocha. Przyjęto z dniem 10kwietnia rezygnację Tadeusza …

Posiedzenie Rady Armatorskiej

3 marca 2012 odbyło się posiedzenie Rady Armatorskiej. Przyjęto rezygnację Prezesa Wiesława Cybulskiego. Poniżej omówienie podjętych spraw. Prezes Wiesław Cybulski złożył rezygnację z funkcji oraz członkostwa w Radzie Armatorskiej. Postanowiono, …