Ustawa o bezpieczeństwie morskim

SAJ otrzymał do zaopiniowania: „Założenia do projektu ustawy o bezpieczeństwie morskim”„Ocenę skutków regulacji” Odpowiedź Rady Armatorskiej Szczegóły w załącznikach.