Komunikat Rady Armatorskiej

Rada Armatorska informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SAJ za rok 2019 odbędzie się łącznie z zebraniem za rok 2020 w terminie, jaki umożliwi sytuacja w kraju. Przypominamy, że sprawozdanie …

W imieniu rezydentów z Kołobrzegu

Rada Armatorska na wniosek armatorów – rezydentów Mariny Kołobrzeg wystąpiła do zarządu portu o pewne zmiany w organizacji postoju. Są to naszym zdaniem zmiany oczywiste i łatwe do wprowadzenia, a …