Rada Armatorska wystosowała pismo

Rada Armatorska wystosowała pismo do p. posła Ireneusza Rasia przewodniczącego Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego i poselskiego projektu ustawy o sporcie. Pismo do pobrania w załącznikach.

Odpowiedź do Ministerstwa Infrastruktury

Gdańsk dn. 2009.10.06 MINISTERSTW0 INFRASTRUKTURY Departament Bezpieczeństwa Żeglugi ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 WARSZAWA Dotyczy : Opinii projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez …

Do Ministerstwa Infrastruktury

Gdańsk 26.10.2009 MINISTERSTW0 INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 WARSZAWA Dotyczy : Opinii projektów rozporządzeń Ministra Infrastruktury Państwa pismem GB3F/020-7/2009/967713 otrzymaliśmy do zaopiniowania szereg projektów rozporządzeń przygotowanych na podstawie delegacji ustawowej …