Opinia SAJ do projektu rozporządzenia o patentach

W ramach konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej (czyli po prostu systemu stopni i patentów) przesłaliśmy do ministerstwa nasze stanowisko. Projekt stanowi znaczny …

Nie wolno załatwiać spraw pod stołem

Niejako przy okazji, uchwalając ustawę o państwowej komisji badania wypadków morskich, całkiem po cichu, przeprowadzono nowelizację ustawy o bezpieczeństwie morskim, Zmieniono jeden niewielki, pozornie nieważny szczegół. SAJ pilnuje jednak i …