Ministerstwo Infrastruktury się zastrzega

Otrzymaliśmy od Pani Minister Doroty Pyć podziękowanie za udział SAJ w konsultacjach projektu zmian w rozporządzeniu w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie. Do pisma załączono podsumowanie konsultacji w …

Zmiana w składzie Rady Armatorskiej

W związku z kilkuletnim wyjazdem służbowym rezygnację z członkostwa w Radzie Armatorskiej złożyła Katarzyna Piwosz. Rezygnacja weszła w życie z dniem 15 czerwca.Dziękujemy Kasi za współpracę i życzymy wszelkiej pomyślności. …

Bezmyślność, czy intryga?

Na stronie internetowej BIP RCL opublikowano: „stanowisko” dotyczące rządowego projektu rozporząedzenia wykonawczego do ustawy o bezpieczeństwie morskim. Zawiera ono ANONIMOWE pismo z załączonym prawdziwym stanowiskiem Rady Armatorskiej Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych. Pismo zawiera …