Bezmyślność, czy intryga?

Na stronie internetowej BIP RCL opublikowano: „stanowisko” dotyczące rządowego projektu rozporząedzenia wykonawczego do ustawy o bezpieczeństwie morskim.

Zawiera ono ANONIMOWE pismo z załączonym prawdziwym stanowiskiem Rady Armatorskiej Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych. Pismo zawiera ataki polityczne oraz bełkotliwe stwierdzenia nie mieszczące się w zainteresowaniach oraz stylu pracy SAJ. Co gorsza całość „stanowiska” jest sygnowana przez RCL nazwiskiem Prezesa SAJ Andrzeja Remiszewskiego.

Żądamy natychmiastowego usunięcia mojego nazwiska z sygnatury tego „stanowiska” oraz odanonimizowania jego prawdziwego autora, a także zamieszczenia na stronach MIiR oraz RCL stosownego sprostowania. Prosimy także o powiadomienie o tym na adres mailowy.

UWAGA: Bez słowa komentarza i bez oczekiwanego powiadomienia mailem, błąd został sprostowany. (dodano: 13 czerwca 2015).