Organem nadzorczym SAJ jest Komisja Rewizyjna w składzie:

  • Katarzyna Rembarz
  • Janusz Kowal
  • Krzysztof Piłat