Poznaj Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych!

O nas

Naszym celem jest integracja środowiska prywatnych armatorów jachtowy oraz sympatyków, żeglujących na jachtach armatorskich. Ułatwienie im kontaktów, wymiany porad, a także wspólne pływanie oraz spotkania na morzu i nie tylko. Pragniemy, aby techniczne i cywilizacyjne warunki żeglowania w Polsce odpowiadały wymaganiom współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa szlaków i torów wodnych oraz warunków bytowych w polskich marinach i podejmujemy na tym polu cały szereg aktywności. Nie zapominamy również o historycznych osiągnięciach Stowarzyszenia na polu liberalizacji przepisów prawa dotyczących żeglarstwa rekreacyjnego. Stoimy cały czas na straży zdobytych pozycji i będziemy z całą stanowczością reagować na wszelkie próby ograniczania wolności.

Jesteś armatorem jachtu, zamierzasz kupić lub zbudować własny jacht, żeglujesz na jachcie prywatnego armatora?
Przyłącz się do nas!

Deklaracja członkowska

Pobierz deklarację w formie PDF, wypełnij i prześlij na adres siedziby SAJ: Stowarzyszenie Armatorów Jachtowychul. Przełom 1080-643 Gdańsk lub przekaż jednemu z członków Rady Armatorskiej. Możesz także wypełnić poniższy formularz …

Statut Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych

Tekst jednolity uchwalony w dniu 09 marca 2008 r. I. Postanowienia ogólne:  § 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych, zwane dalej w skrócie „SAJ”.  §2. Terenem działania „SAJ” jest …

Bądź na bieżąco, czytaj Aktualności!

Aktualności

Każdą naszą aktywność staramy się rejestrować w Aktualnościach. Tu znajdziesz informacje na temat naszych działań, wydarzeń, w których bierzemy udział i innych aktywności, które są udziałem SAJ.

Po „konsultacjach społecznych” z Gas System S.A.

24 października odbyły się „konsultacje społecznie” organizowane przez Gas System S.A. zatytułowane: „LNG Gdańsk: Jednostka FSRU wraz z gazociągiem podmorskim łączącym Jednostkę z Krajowym Systemem Przesyłowym”. W spotkaniu brało udział …

Gas System S.A. zaprasza na „Konsultacje społecznie”…

Otrzymaliśmy dziś (19 października) w godzinach wieczornych zaproszenie od Gas System S.A. na KONSULTACJE SPOŁECZNEdotyczące realizacji Programu pod nazwą:„LNG Gdańsk: Jednostka FSRU wraz z gazociągiem podmorskim łączącym Jednostkę z Krajowym …