Pobierz deklarację w formie PDF, wypełnij i prześlij na adres siedziby SAJ:

Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych
ul. Przełom 10
80-643 Gdańsk

lub przekaż jednemu z członków Rady Armatorskiej.

Możesz także wypełnić poniższy formularz i przesłać deklarację w formie elektronicznej, do czego zachęcamy!

kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania