W sprawie śmigłowców nie ustąpimy

Na początek ponawiamy pytanie, na które odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Oto cytat: „Inspektorat Uzbrojeniaul. Królewska 1/700-909 Warszawa Dziękujemy za zawartą w piśmie nr K-RP/4323/18 odpowiedź na pytanie o udzielenie informacji publicznej. …