W sprawie śmigłowców nie ustąpimy

Na początek ponawiamy pytanie, na które odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Oto cytat:

„Inspektorat Uzbrojenia
ul. Królewska 1/7
00-909 Warszawa

Dziękujemy za zawartą w piśmie nr K-RP/4323/18 odpowiedź na pytanie o udzielenie informacji publicznej. Niestety nie zawiera ono odpowiedzi na wszystkie zadane pytania, pozwalamy sobie powtórzyć dosłownie pytanie numer 3:
Kiedy można oczekiwać pojawienia się nowoczesnych, spełniających wszystkie warunki wynikające z potrzeb ratownictwa, śmigłowców SAR?
O posiadaniu przez Marynarkę Wojenną zmodernizowanych śmigłowców W3 doskonale wiemy. Wiemy także o procesie modernizacji jeszcze starszych śmigłowców Mi14. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że proces wyboru, zakupu, produkcji i dostawy nowych śmigłowców oraz odpowiedniego wyszkolenia personelu musi trwać wiele lat, a posiadane przez Polskę śmigłowce mają już ograniczony resurs.”