Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych w dniu 16.02.2013 r. Rada Armatorska Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych zaprasza wszystkich członków na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w siedzibie JKM …

Posiedzenie Rady Armatorskiej

Piątego stycznia odbyło się posiedzenie Rady Armatorskiej. Omówiono sprawy bieżące. Przyjęto projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego. Postanowiono zaprosić uczestników Zgromadzenia na spotkanie koleżeńskie po jego zakończeniu. Rozdzielono …