Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych w dniu 16.02.2013 r.

Rada Armatorska Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych zaprasza wszystkich członków na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w siedzibie JKM NEPTUN Gdańsk ul. Przełom 10 w dniu: 16 lutego 2013 r. (sobota) o godz. 12:00 w I terminie lub o godz. 12:30 w II terminie.


Proponowany program Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3. Wybór protokolanta,

4. Propozycje zmian do porządku obrad,

5. Zatwierdzenie porządku obrad,

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej

7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,

8. Przedstawienie sprawozdań Rady Armatorskiej SAJ i Komisji Rewizyjnej,

9. Stwierdzenie przez KS prawomocności zgromadzenia,

10. Dyskusja nad sprawozdaniami,

11. Głosowania nad przyjęciem sprawozdań,

12. Głosowanie nad absolutorium za ostatni rok,

13. Ustalenie liczby wybieranych członków RA,

14. Zgłoszenie kandydatur do RA,

15. Wybory tajne członków RA i KR,

16. Wolne wnioski i propozycje uchwał,

17. Podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie,

18. Ogłoszenie wyników wyborów RA i KR,

19. Zakończenie Walnego Zgromadzenia

Rada Armatorska SAJ

10 stycznia 2013

Po zakończeniu Zgromadzenia planujemy spotkanie integracyjne członków SAJ w siedzibie JKM NEPTUN. Planowany jest skromny gorący posiłek. Uwaga: napoje o wyższej procentowości od zera uczestnicy spotkania załatwiają we własnym zakresie. Informujemy, że istnieje możliwość zarezerwowania sobie noclegu (pokoje 2- i 4-osobowe cena od 35 do 50 zł netto od osoby), w JABO: http://jabo.dobrynocleg.pl/, ul. Przełom 1 tel. 58 304 22 26 – odległość ok. 400 m od Neptuna, koło pętli autobusu 111 jadącego z Dworca PKP.

ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ ZAMÓWIENIA CATERINGU BEZWZGLEDNIE KONIECZNE JEST POTWIERDZENIE OBECNOŚCI NA SPOTKANIU MAILEM NA ADRES SKARBNIKA gedanus@focus.digimer.pl NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 8 LUTEGO!!!

Rada Armatorska SAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *