Ministerstwo Infrastruktury się zastrzega

Otrzymaliśmy od Pani Minister Doroty Pyć podziękowanie za udział SAJ w konsultacjach projektu zmian w rozporządzeniu w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie. Do pisma załączono podsumowanie konsultacji w postaci RAPORTU oraz ustosunkowanie się do wniosków strony społecznej.
Ministerstwo zastrzega się, że NIE PLANUJE COFNIĘCIA OSIĄGNIĘĆ LIBERALIZACJI!

Przypomnijmy, że Rada Armatorska bardzo krytycznie ustosunkowała się do projektu, czemu daliśmy wyraz w naszym stanowisku.

Zaproponowaliśmy wyrzucenie projektu w całości do kosza, tym niemniej, by podkreślić wolę dalszej konstruktywnej współpracy, zgłaszając także szczegółowe uwagi krytyczne. Do tych uwag ustosunkowuje się RAPORT.

Ministerstwo pisze między innymi, cytujemy:
„Przepisy rozporządzenia dotyczące obowiązkowego wyposażenia będą stosować się tak jak dotychczas, do jachtów komercyjnych i jachtów rekreacyjnych o długości nie mniejszej niż 15 m i nie będą dotyczyć jachtów rekreacyjnych o długości do 15 metrów. MIiR nie prowadzi i nie planuje zmian w zakresie legislacji zmierzających do zwiększenia wymogów formalnych w odniesieniu do jachtów rekreacyjnych o długości do 15 m.”

TRZYMAMY ZA SŁOWO!

A swoja drogą warto poczytać, kto proponował głębsze zaostrzenie wymagań formalnych. Pouczajace!

Do pobrania:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *