Rozporządzenie nadaje się do kosza

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju poddało konsultacjom projekt zmiany rozporządzenia w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie. SAJ proponuje odrzucenie go w całości.

Projekt uzasadniony wnioskami Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich rozciąga obowiązkowe wyposażenie, przewidziane dotychczas dla jachtów komercyjnych oraz jachtów rekreacyjnych dłuższych, niż 15 m, na wszystkie jachty rekreacyjne. Ponadto wprowadza idiotyczny biurokratyczny obowiązek wykonywania czynności, które normalny skipper wykonuje w sposób oczywisty i bez przepisu.

Jako cofający rozsądną liberalizację i absurdalnie biurokratyczny, projekt Rada Armatorska proponuje odrzucić w całości.

Dodatkowo trzeba zauważyć, że trzy orzeczenia PKBWM, na które powołuje się uzasadnienie projektu, zawierają wnioski i zalecenia nie związane z realnymi przyczynami badania wypadków.

Stanowisko SAJ do pobrania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *