Posiedzenie Rady Armatorskiej

3 marca 2012 odbyło się posiedzenie Rady Armatorskiej. Przyjęto rezygnację Prezesa Wiesława Cybulskiego. Poniżej omówienie podjętych spraw.

Prezes Wiesław Cybulski złożył rezygnację z funkcji oraz członkostwa w Radzie Armatorskiej. Postanowiono, że do24 marca, zgodnie ze Statutem funkcję p.o. prezesa będzie pełnić Wiceprezes. Tadeusz Duma zapowiedział swą rezygnację w dniu 24 marca, zgodnie z zapowiedzią sprzed dwóch lat. Omówiono sprawy bieżące, w tym przygotowania do Walnego Zgromadzenia, kwestię dokooptowania do Rady Armatorskiej oraz plany działania SAJ.

Kolejne posiedzenie RA postanowiono odbyć w dwóch turach, bezpośrednio przed i po Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 marca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *