Nagroda Honorowa SAJ za rok 2020 – zgłoszenia kandydatur

NAGRODA HONOROWA STOWARZYSZENIA ARMATORÓW JACHTOWYCH
DLA ŻEGLARZA, KTÓREGO DZIAŁANIE MOŻE BYĆ WZOREM DLA INNYCH
ZA ROK 2020

Rada Armatorska SAJ ogłasza otwarcie okresu zgłoszeń kandydatur do Nagrody Honorowej Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych dla żeglarza, którego działanie może być wzorem dla innych, za rok 2020. Honorowa Nagroda Żeglarska Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych jest wyróżnieniem mającym na celu szczególne uhonorowanie osoby fizycznej, której działanie żeglarskie może być wzorem dla innych, szczególnie w zakresie statutowych celów SAJ. Tym razem będzie ona przyznawana już po raz szósty.
Przypominamy listę poprzednich laureatów:

2015 – Iwona i Marek Tarczyńscy
2016 Henryk Brylski
2017 Marcin Palacz
2018 Tomasz Konnak
2019 Andrzej Minkiewicz

Uhonorowaniem mogą być objęte zarówno walory odbytych rejsów, startów w regatach, jak działalność popularyzatorska i publicystyczna, wychowawcza, edukacyjna oraz solidarna postawa wobec innych żeglarzy.
Nagroda może być przyznana każdemu, nie tylko członkowi SAJ.
Prawo do nominowania kandydatur do Nagrody mają wyłącznie członkowie SAJ, przyjęci do Stowarzyszenia do 1 grudnia 2020 roku. Zgłoszenie może być wykonane pisemnie lub elektronicznie (formularz kontaktowy na stronie saj.org.pl), musi być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację zgłaszającego wraz z podaniem sposobu kontaktu. Zgłoszenie poprzez forum wewnętrzne na stronie saj.org.pl uważa się za wystarczające.
Po zamknięciu zgłoszeń, które nastąpi 10 stycznia 2021 Rada Armatorska opublikuje listę nominacji na wewnętrznym forum SAJ na okres nie krótszy, niż 14 dni. Czas ten jest przeznaczony na wyrażenie opinii na forum przez członków SAJ.
Nagrodę przyznaje Rada Armatorska w trybie uchwały, z udziałem opiniującym członków honorowych. Zapraszamy, zgłaszajcie kandydatury.

Rada Armatorska
1 grudnia 2020 roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *