Idiotyzm usunięty po latach – sukces solidarnej współpracy

Wiosną tego roku SAJ, PZŻ, Samoster i PTTK złożyły wniosek do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o usunięcie absurdu w prawie wodnym obowiązującym od 2017 roku. Uprawianie sportu, turystyki lub rekreacji przy pomocy jednostek pływających wyposażonych w silnik spalinowy o mocy silnika powyżej 10 kW, z wyłączeniem dróg wodnych przestanie być „szczególnym korzystaniem z wód”, wymagającym uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego.

Nowelizację prawa wodnego uchwalono latem, ustawa została podpisana przez Prezydenta, czekamy na jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw, powinna wejść w życie jeszcze w październiku.

Przy okazji: Wspólnie z wymienionymi organizacjami wnioskowaliśmy też o obniżenie „podatku podwodnego”, ostatecznie rozporządzenia ministra mówi o 0,89 zł, a nie o 8,90!