Rejestracja jachtów – ciąg dalszy

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ponownie poddało konsultacjom projekty rozporządzeń wykonawczych do ustawy o rejestracji jachtów.
Aktualny tekst ustawy znajduje się tutaj. Niestety uwagi SAJ sprzed roku w dużej mierze nie zostały uwzględnione, z uporem powtarzamy je obecnie.

Z racji dużej szczegółowości uwag, nie omawiamy ich tutaj, zainteresowani mogą ściągnąć kopie pism SAJ klikając poniżej.