Minister Transportu do SAJ, a SAJ do Ministra

W grudniu ubiegłego roku Rada Armatorska zadała Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pytania dotyczące niespodziewanej nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie morskim. Sprawa ma ciąg dalszy.

Wystąpienie RA SAJ było zamieszczone 10 grudnia 2012 roku.

Najkrócej mówiąc w nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie morskim nałożono na podmioty ubiegające się o prawo dokonywania przeglądów technicznych jachtów obowiązek wydania własnych przepisów technicznych. Jest to wymóg kosztowny i czasochłonny w realizacji, powodujący monopolizację świadczenia takiej usługi w rękach dwóch podmiotów: PRS SA oraz Zespołu Nadzoru Technicznego PZŻ. Poniżej zamieszczamy odpowiedź Ministerstwa oraz odpowiedź na odpowiedź, wynikającą z braku usatysfakcjonowania Rady.