16 lutego 2013 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze

16 lutego 2013 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych.

Ustępujące władze Stowarzyszenia złożyły sprawozdania za miniony rok. Sprawozdania zostały przyjęte, po czym zgromadzeni jednogłośnie udzielili absolutorium Radzie Armatorskiej.

Dokonano wyboru nowych władz:

Rada Armatorska:

  • Andrzej Remiszewski
  • Włodzimierz Ring
  • Jan Waloch
  • Edward Zając
  • Jerzy Makieła
  • Eugeniusz Ziółkowski
  • Jaromir Rowiński

Komisja Rewizyjna:

  • Henryk Brylski
  • Andrzej Dziewulski
  • Katarzyna Rembarz

Podczas zebrania Włodzimierz Ring i Jaromir Rowiński omówili przebieg konferencji uzgodnieniowej w Ministerstwie Sportu i Turystyki odbytej 6 lutego w sprawie projektu rozporządzenia i systemie stopni żeglarskich.

Zgromadzenie zobowiązało nowo wybraną Radę Armatorską w szczególności do:

– pilnego monitorowania zmian w przepisach dotyczących żeglarstwa, opracowywanych w ministerstwach transportu oraz sportu, dla uniknięcia sytuacji, kiedy środowisko jest nimi zaskakiwane;

– położenia nacisku na zabieganie o poprawę jakości usług i obsługi żeglarzy w portach polskiego wybrzeża, przez administracje morską, inne służby państwowe, zarządców infrastruktury i usługodawców.

Andrzej Remiszewski zaapelował do członków Stowarzyszenia o powiadamianie Rady Armatorskiej o wszelkich nieprawidłowościach w tym zakresie, co umożliwi opracowywanie i podejmowanie interwencji.


Po zakończeniu zebrania odbyło się spotkanie towarzyskie zorganizowane przez Jerzego Makiełę – armatorskie rozmowy o wspomnieniach z minionych i planach na nadchodzący sezon.