Odbyło się Walne Zebranie Członków SAJ

W sobotę 9 marca w Gdańsku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze członków SAJ. Udzielono absolutorium Radzie Armatorskiej, wybrano władze Stowarzyszenia na nową kadencję. Wręczono także Nagrodę Honorową Tomaszowi Konnakowi.

Zgromadzeni wysłuchali sprawozdań za ostatni rok (sprawozdanie z działalności znajduje się na zamkniętym forum członków) i jednogłośnie udzielili absolutorium Radzie Armatorskiej.

W wyborach ponownie wybrano dotychczasowy skład Rady Armatorskiej:

 • Piotr Kubczak
 • Jerzy Makieła
 • Andrzej Remiszewski
 • Włodzimierz Ring
 • Jaromir Rowiński
 • Andrzej Różycki
 • Jan Waloch
 • Eugeniusz Ziółkowski

Wybrano także w dotychczasowym składzie Komisję Rewizyjną:

 • Henryk Brylski
 • Andrzej Dziewulski
 • Katarzyna Rembarz

W trakcie zebrania odbyło się także wręczenie Nagrody Honorowej SAJ, o którym w osobnej wiadomości.

Po zakończeniu Walnego Rada Armatorska ukonstytuowała się wybierając zgonie ze Statutem ze swego grona:

Prezesa – Andrzeja Remiszewskiego
Wiceprezesa – >Włodzimierza Ring
Skarbnika – Jana Walocha

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *