Tomasz Konnak odebrał Nagrodę Honorową SAJ za rok 2018

Podczas Walnego Zebrania członków SAJ Prezes SAJ wręczył nagrodę za rok 2019 Tomaszowi Konnakowi. Poniżej treść listu gratulacyjnego zawierającego uzasadnienie decyzji Rady Armatorskiej.

Szanowny Kolego!

Po wnikliwej debacie postanowiliśmy przyznać Ci Nagrodę Honorową Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych w roku 2019.

Nagroda Honorowa jest przyznawana żeglarzom, którzy mogą i powinni być wzorem dla innych. Dotyczy to walorów odbytych rejsów, startów w regatach, jak i działalności popularyzatorskiej i publicystycznej, wychowawczej, edukacyjnej, a także solidarnej postawy wobec innych żeglarzy. Po raz pierwszy w historii Nagrody przyznajemy ją osobie, która nie jest członkiem naszego Stowarzyszenia. Jest to dla nas tym ważniejsze, że oceniliśmy, iż Twoje zaangażowanie w żeglarstwo, szczególnie regatowe, jest idealnym wzorcem postawy, jaką chcielibyśmy promować zgodnie z ideą naszego Stowarzyszenia: Żeglarstwo wolne i odpowiedzialne.

Nagroda formalnie dotyczy roku poprzedzającego, lecz tak naprawdę dotyczy całokształtu Twojej wieloletniej działalności.

Twoje żeglowanie wkroczyło już w czwarte dziesięciolecie. Jesteś armatorem małego jachtu. Żeglujesz i startujesz w regatach na swoim i za swoje, nie dla zaszczytów i nagród, lecz z prostej radości żeglowania. Starasz się to czynić perfekcyjnie, ciągle się doskonaląc. W regatach masz na koncie liczne sukcesy, zwycięstwa i medale.

Nie ograniczasz się do własnego żeglowania. Pracujesz społecznie dla swojego Jacht Klubu Morskiego „Gryf”, klubu o ponad 90-letniej tradycji. Organizujesz imprezy regatowe, także o wieloletniej tradycji: Regaty Gdynia-Władysławowo—Gdynia i Regaty Samotników „Gryfu”. Jesteś sędzią i mierniczym ORC. W tych rolach: zawodnika, organizatora, sędziego i mierniczego jesteś powszechnie doceniany i chwalony za rzetelność, sprawność działania, pragmatyzm i koleżeństwo.

Szczególnie doceniliśmy Twoje zabiegi o zdrowy rozsądek, transparentność reguł, grę fair, brak tolerancji dla bylejakości, chodzenia na skróty i kombinatorstwa.

Ogromną Twoją rolę widzimy w działaniach edukacyjnych. Starasz się, by regatowcy oraz organizatorzy regat znali i rozumieli przepisy pomiarowe i regatowe, by umieli z nich korzystać dla własnej korzyści, lecz bez łamania reguł. Starasz się dbać o bezpieczeństwo uczestników regat, upowszechniać i promować zasady bezpieczeństwa. Wielką rolę dostrzegamy w Twoich publikacjach: na łamach SSI Jerzego Kulińskiego oraz na własnym blogu http://zpokladu.pl/.

Wiemy, że taka lista pochwał może być krępująca dla Ciebie, jako osoby nie szukającej poklasku. Jednak promowanie takich postaw jest szczególnie ważne w obecnych czasach. Czasach, kiedy wolność życia społecznego, gospodarczego i wolność żeglowania bywają niedoceniane lub wręcz ograniczane. Dzieje się tak często pod pretekstem, że nie wystarczy świadome i dobrowolne umawianie się na reguły, których się potem, także dobrowolnie, przestrzega, nie wystarczy świadome i odpowiedzialne dbanie o własne i innych bezpieczeństwo, lecz trzeba ograniczeń i kontroli przez urzędników. Czasach, kiedy wolność często rozumiana jest jako wolność od zdrowego rozsądku, a nie wolność do szczęścia i radości.

Życzymy Ci wielu lat żeglowania z radością i sukcesami, nieustępliwości i konsekwencji w działaniu, a co najważniejsze: zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Tak trzymaj!

Andrzej Remiszewski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *