Wystąpienie do Głównego Urzędu Miar

Wystąpiliśmy do Głównego Urzędu Miar w sprawie homologacji urządzeń do pomiaru prędkości na wodzie, ponieważ naszym zamierzeniem jest próba pomocy w opanowania bezprawia na wodach śródlądowych, szczególnie tych z jasno określonymi przepisami odnośnie prędkości jednostek pływających, np. na rzece Szkarpawa, kanałach i akwenach posiadających odnośne znaki. Temat jest rozwojowy, ponieważ po otrzymaniu odpowiedzi z GUM wystąpimy do kolejnych instytucji państwowych.