Linie energetyczne na Szkarpawie

Hucznie ogłoszono sukces otwarcia dla żeglarstwa „Pętli Żuławskiej”. Ale nie wszystko jest idealnie. SAJ wystąpił do Marszałka Województwa Pomorskiego (żeglarz!) w sprawie kluczowej dla bezpieczeństwa żeglowania.

Bezpieczeństwu żeglugi jachtów żaglowych poważnie zagrażają zbyt nisko umieszczone i nie w pełni poprawnie i nie zawsze zgodnie z rzeczywistością oznakowane linie energetyczne. Jeśli ruch turystyczny i popularność „Pętli” wśród żeglarzy mają rosnąć, to sytuacja ta musi ulec zmianie. Była to jedna z kwestii najczęściej podnoszonych podczas Walnego Zgromadzenia SAJ w dniu 24 marca. Oto wystąpienie skierowane do gospodarza województwa kapitana jachtowego Mieczysława Struka.