Krzyż Kawalerski Orderu Polonia Restituta dla Jerzego Kulińskiego

Duma nas rozpiera, że działalność jednego z inicjatorów i filarów naszego Stowarzyszenia, obecnego Prezesa Honorowego, została dostrzeżona, doceniona i nagrodzona tak znamienitym odznaczeniem, jakim jest Krzyż Kawalerski Orderu Polonia Restituta. Dorobek Jerzego daleko wykracza poza aktywność na polu SAJ, zaś z jego owoców korzysta już kolejne pokolenie żeglarzy. Subiektywny Serwis Internetowy wciąż pozostaje jednym z najważniejszych miejsc opiniotwórczych czy wymiany informacji dla środowiska. Cała niezłomna i niezależna działalność Jerzego jest najlepszym świadectwem faktu, że Order Polonia Restituta zyskał naprawdę wartościowego i niezwykłego Kawalera. Don Jorge, przyjmij nasze najszczersze gratulacje! Gratulujemy także wnioskodawcy: Centrum Turystyki Wodnej PTTK, dobra robota Koledzy!

Rada Armatorska SAJ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *