Kontrola przestrzegania ograniczeń prędkości na wodzie

Zdecydowaliśmy się spytać Komendanta Głównego PP odnośnie kontroli przestrzegania ograniczeń prędkości na wodach śródlądowych i śródlądowych drogach wodnych. Ten problem jest dotychczas nierozwiązany – patrz niżej nasze pismo do Głównego Urzędu Miar. Liczymy się, niestety, z naszą dalszą interwencją, czyli c.d.n.