Odpowiedź gminy Braniewo

Nasze wystąpienie jest pokłosiem spotkania konsultacyjnego zorganizowanego przez Urząd Morski z Gdyni w dn. 9go listopada 2021 r. o godz. 11.00 w Żuławskim Parku Historycznym, w sprawie projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego, gdzie Wójt Gminy Braniewo zadeklarował, jako właściciel obiektu stałe otwieranie mostu na połączeniu kanału portowego Nowej Pasłęki oraz rzeki Pasłęka. Deklarował również ich wystąpienie w sprawie uznania rzeki Pasłęka za drogę wodną. SAJ pozostawał od tego czasu w kontakcie z Gminą, dopytując się m.in. o sposób organizacji otwarć mostu na sezon żeglarski 2022 i później.