ENERGA odpowiada i obiecuje

Po kolejnym wystąpieniu z lutego ENERGA odpowiedziała na nasze pytania dotyczące linii energetycznych nad Jeziorem Płaskim. Do lata tego roku problem powinien być rozwiązany. Oto zasadnicza treść odpowiedzi:

„W odpowiedzi na zapytanie skierowane drogą elektroniczną w dniu 19.02.2018 r z prosbą o udostępnienie informacji na temat zaawansowania prac związanych z przebudową linii napowietrznej przecinającej jezioro Plaskie w miejscu jego połączenia z jeziorem Jeziorak na linię kablową informujemy, że w/w przebudowa w wymienionym zakresie jest na etapie prowadzenia prac projektowych. Wyłoniony wykonawca napotkał trudności na etapie prowadzenia prac projektowych, związane z pozyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz tytułów prawnych do nieruchomości, co spowodowało konieczność zmiany terminu zakończenia prac do 4 czerwca 2018 (projekt) i 4 lipca 2018 (roboty budowlane). Jednocześnie informujemy, że temrin ten może ulec zmianie.”

Będziemy monitorować sprawę.