Nadal pilnujemy sprawy linii energetycznych

Konsekwentnie dopytujemy się o przeniesienie linii energetycznych nad Jeziorem Płaskim w kompleksie Jezioraka. Sprawa trwa już ponad dwa lata. Nie ustąpimy.

Oto pierwsze wystąpienie z 2016 roku. Reakcja ENERGI była wtedy pozytywna, obiecano podjąć temat w roku 2017. Potem nastąpiła zmiana w Zarządzie ENERGI, natomiast w sprawie linii zapadła cisza. Korespondenckja w roku 2017 niczego nie dała, napisaliśmy więc ponownie:

„Szanowny Pan Daniel Obajtek
Prezes Zarządu ENERGA SA
al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

Szanowny panie Prezesie!

Chcielibyśmy ponowić pytanie i prośbę o udostępnienie informacji publicznej – w nawiązaniu do naszego pisma RA.3.3a.l/12/17 z dn. 25.04.2016., a na które niestety nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
Prosimy o informację o stanie zaawansowania prac zmierzających do przeniesienia linii energetycznej nad Jeziorem Płaskim. W Waszym piśmie z dn. 5.12.2016. pisaliście o Waszej decyzji wpisania tego przedsięwzięcia do planu inwestycyjnego na rok 2017. W żadnym dostępnym źródle (np. http://bip.energa-operator.pl/olsztyn/lokalne/1154.xml?category=15) nie znajdujemy niestety informacji o takim punkcie planu, tak na rok 2017, jak i na 2018.
Znajdujemy się pod coraz większym naciskiem społeczności żeglarskiej, która oczekuje teraz już realizacji rozbudzonych nadziei na realizację przebudowy tej linii energetycznej – a awizowanych przez nas żeglarzom, m.in. przez Internet, na podstawie Waszych deklaracji.
W waszym piśmie z dn. 5.12.2016. słusznie zwracaliście uwagę, że wysokość linii nad powierzchnią wody jest silnie uzależniona od kumulacji niekorzystnych uwarunkowań. Wszystko wskazuje na to, że w sezonie 2018 do takiej właśnie kumulacji dojdzie, ze względu na ekstremalnie wysoki poziom wód jeziora, który dalej rośnie!
W tej sytuacji prosimy o pilne podjęcie działań i poinformowanie o nich.

Z poważaniem
Andrzej Remiszewski
Prezes Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych”

No i czekamy na odpowiedź…