Zaproszenie na Walne Zebranie SAJ

Członkowie SAJ otrzymali zaproszenie na Walne Zgromadzenie które odbędzie się w

Klubie Neptun Gdańsk ul. Przełom 10

Rada Armatorska Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych zaprasza Koleżankę/ Kolegę na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 09. 03. 2008 r. o godz. 12.00 w I terminie lub o godz. 12.30 w drugim terminie.

Program Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Wybór Protokolantów.

4. Propozycje zmian do porządku obrad.

5. Zatwierdzenie porządku obrad.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

8. Przedstawienie sprawozdań:

9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

10. Przedstawienie propozycji zmian do Statutu SAJ.

11. Dyskusja nad propozycjami zmian do Statutu SAJ.

12. Zatwierdzenie zmian do Statutu SAJ i uchwalenie tekstu jednolitego.

13. Nadanie Honorowego Członkostwa i tytułu Honorowego Prezesa SAJ.

14. Wolne wnioski i propozycje uchwał.

15. Podjęcie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

16. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik:

1. Propozycje zmian w Statucie SAJ.

2. Liberalizacja żeglarstwa w Polsce – krok pierwszy

W imieniu Rady Armatorskiej

Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych

dr Grzegorz Kuchta Prezes SAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *