Zajmujemy się Zachodniopomorskim Szlakiem Żeglarskim

Zachodniopomorski Szlak Żeglarski to wspaniały kompleks marin na pięknych wodach. Postanowiliśmy postarać się o poprawę tego, co jest do poprawienia.

W tym celu apelujemy o zwiększenie częstotliwości otwierania mostu na Dziwnie w Wolinie i poprawę informacji o godzinach otwarcia. Oto zasadnicza treść pisma do zarządcy mostu – miasta Wolin.

Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych uprzejmie zwraca się z pytaniem o udzielenie informacji publicznej w następujących kwestiach:

1. Kiedy most zwodzony w Wolinie zostanie doprowadzony do stanu technicznego umożliwiającego otwieranie go z właściwą częstotliwością?

Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych w oparciu o zgłoszenia ze środowisk żeglarskich dwukrotnie w latach 2014 i 2015 zwracało się z wnioskiem o zwiększenie częstotliwości otwierania dla jednostek pływających mostu w Wolinie. Dzięki podjętym w regionie inwestycjom (Dziwnów, Kamień Pomorski, Wapnica i przede wszystkim sam Wolin), ruch turystyczny jednostek wodnych, w tym jachtów żaglowych jest coraz większy. Otwieranie mostu jedynie dwa do trzy razy w ciągu doby, tak jak miało to miejsce dotychczas, powoduje poważne obniżenie atrakcyjności Wolina dla żeglarzy. Niezbędne jest otwieranie mostu w okresie od 08:00 do 20:00 co dwie godziny. Infrastruktura drogowa Wolina jest na tyle korzystna, że istnieje alternatywne połączenie równoległe w ciągu nowej trasy krajowej.
Na drugi z tych wniosków otrzymaliśmy odpowiedź, że stan techniczny mostu nie pozwala na zwiększenie częstotliwości. W ubiegłym roku doszło do awarii, która ograniczyła przejściowo otwieranie mostu jeszcze bardziej, aczkolwiek obsługa mostu uprzejmie proponowała dodatkowe otwarcia np. przy okazji Regat Międzymieliźnianych.

2. Czy przed sezonem 2019 zostaną wykonane nowe (odnowione) tablice informacyjne z obu stron mostu oraz w marinie?

Obecny stan tablic, z nanoszonymi niechlujnie poprawkami nie licuje z wysokim europejskim poziomem mariny. Niezbędne jest zapewnienie należytego poziomu estetycznego, czytelności oraz tłumaczenia na niemiecki i/lub angielski. Potrzebna jest także informacja o możliwości otwarcia mostu na żądanie, po umówieniu się – zgodnie z możliwością podaną w piśmie z 2015 roku.

Po Nowym Roku planujemy kolejne wystąpienie dotyczące warunków uprawiania żeglugi na Dziwnie.

Poniżej skan pisma