Wystąpienie w sprawie pochylni na Kanale Elbląskim

SAJ wystąpił w dn. 20.05.2021 do RZGW Gdańsk z zapytaniem w temacie „dziwnych”, ale i niebezpiecznych przeróbek wózków pochylniowych na Kanale Ostródzko-Elbląskim.

Chodzi o nieawizowane, bez uprzedzenia i informacji, pojawienie się wycięć w belkach wózków. Rzecz również w tym, że pochylnie w całości są pod opieką konserwatora zabytków, a wszelkie dotychczasowe próby wprowadzenia jakichkolwiek, nawet drobnych, zmian spotykały się z uniwersalną odpowiedzią: „Konserwator zabytków nie pozwala!”

Relatywnie szybko otrzymaliśmy obszerną odpowiedź od nowego Dyrektora (p.o.) RZGW w Gdańsku.

Okazuje się, że „w temacie” interweniowała grupa osób zrzeszonych w instytucjach raczej motorowodnych, a celem „usprawnienia” było ułatwienie wprowadzania jachtów posiadających stępkę (sic!). Zarząd RZGW jest już świadomy, po dwuletniej eksploatacji, że to „usprawnienie” nic nie daje, a wręcz przeciwnie – jest zagrożeniem.

Nasze kolejne, rozszerzone wystąpienie i sugestie zredagowaliśmy pismem z dn. 26.06.21.

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *