Wynik konsultacji projektów rozporządzeń w sprawie rejestracji jachtów

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego ukazały się informacje o odbytych konsultacjach projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy o rejestracji jachtów o długości do 24 m. Sama ustawa jest dostępna na stronie SAJ w zakładce Akty prawne.

SAJ złożył uwagi (najobszerniejsze ze wszystkich uczestników konsultacji). Do podstawowego rozporządzenia o sposobie składania wniosków i rejestracji wnieśliśmy szereg uwag. Część z nich (doprecyzowujących niejasne zapisy) uwzględniono, część odrzucono.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317455/katalog/12543773#12543773

Ciekawostką jest fakt, że związek motorowodny znów zaproponował odrzucone w trakcie uchwalania ustawy zapisy pozwalające administracji ingerować przy procesie rejestracji w sprawy bezpieczeństwa regulowane przez inne ustawy. Od początku prezentują oni stanowisko, że armatorzy to idioci i władza musi o nich „zadbać”.

Do projektu rozporządzenia w sprawie wysokości opłat wnieśliśmy uwagi jako jedyni, wszyscy inni są zadowoleni. Niestety Ministerstwo odrzuciło nasze wnioski o obniżenie opłat.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317456/katalog/12543816#12543816

Do dwóch pozostałych projektów -o charakterze technicznym ,dotyczących samej administracji morskiej – uwag nie wnosiliśmy.
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317454/katalog/12543730#12543730

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317453/katalog/12543687#12543687

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *